Gia Đình Cơ Đốc Nhân

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Khóa học chia sẻ
Trang liên kết
Chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội

Giới thiệu về khóa học

Gia đình của Cơ đốc nhân không phải là một sự bảo đảm chống lại các vấn đề, tội lỗi, hoặc sự ghét bỏ của các thành viên. Nó phải là một mô hình để giải quyết và nuôi dưỡng vấn đề, và là một mỏ neo để hỗ trợ các thành viên của nó trong một cuộc sống dựa trên kế hoạch tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Sau đó, một gia đình cơ đốc nhân trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các thành viên và một lực lượng mạnh mẽ nhất để làm điều tốt.

Mục tiêu của tác giả này là định nghĩa theo Kinh Thánh một gia đình cơ đốc nhân, để khám phá các giá trị của nó và thúc đẩy những người đọc cuốn sách này thực hiện một gia đình như vậy trở thành mục tiêu của họ, nhận ra rằng công việc như vậy cuối cùng sẽ mang đến các phước lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của họ (Giăng 10:10).

Ken Wilson, Ph.D. Tacoma, Washington

Hiện tất cả

Course Content

Giới Thiệu

  • Giáo Án
    00:00
  • Lời Giới Thiệu
    00:00

Bài Học

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?