PHÉP LẠ, NÓI TIẾNG LẠ, VÀ PHÉP BÁP TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH CÓ CÒN NGÀY NAY?

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Khóa học chia sẻ
Trang liên kết
Chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội

Giới thiệu về khóa học

Rất nhiều nhóm tôn giáo thường tuyên bố về sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của họ. Các nhân vật truyền hình tôn giáo nổi tiếng mạnh mẽ tuyên bố về tác động tích cực của Đức Thánh Linh thậm chí ngay khi họ nói chuyện. Được cho là Đức Thánh Linh nói chuyện với họ một cách cá nhân, chữa lành những người xem ngay lập tức, và khiến cho họ có thể nói lảm nhảm một cách không kiểm soát bằng một “ngôn ngữ không được biết đến.” Tất cả những điều này được tuyên bố là “bằng chứng rõ ràng” cho phép báp-têm của Đức Thánh Linh. Nhưng các phép lạ vẫn còn xảy ra chứ? Mọi người có thể nói tiếng lạ ngày nay không? Đức Chúa Trời, trong thế kỷ thứ 21, có thu hồi một cách siêu nhiên các quy luật của tự nhiên và ngay lập tức chữa lành mọi người một cách đầy phép màu không?

Hiện tất cả

Bạn sẽ học được gì?

  • Các việc được cho là nói tiếng lạ và phép lạ ngày nay đơn giản là không có phù hợp với miêu tả của Kinh Thánh về phép lạ. Chúng không thể xác minh được, không rõ ràng, và giả tạo.

Course Content

Giới Thiệu

Bài Học

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?