TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI

Các Quan Xét 1-2 Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta… Tại sao các ngươi đã làm điều đó? (2:2). Trong bộ truyện tranh tên “The Ryatts”, trong truyện vẽ về một người mẹ của Winky đang xách cánh tay của cậu bé và la lên: “ngừng đánh nhau ngay lập …

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI Đọc Tiếp »