Các Quan Xét 3:1-7

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1)

Các Quan Xét 3:8-11 “Và khi con cái Ysơraên kêu cầu Đức Chúa, thì Đức Chúa đã dấy lên một đấng giải cứu. ” (3:9). Em Griffin nói rằng mỗi con người có ba động lực xã hội: nhu cầu đạt được thành tích, nhu cầu liên kết và nhu cầu quyền lực. Hãy xem …

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1) Đọc Tiếp »

Scroll to Top