NẾU CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA, TẠI SAO . . . ?

 (CÁC QUAN XÉT 6:1-13) Bởi W. T. Hamilton GIỚI THIỆU A. Xem lại bối cảnh của Các Quan Xét 6:1-13. 1. Điều này xảy ra trong thời kỳ Các Quan Xét, ngay sau khi Y-sơ-ra-ên định cư ở Ca-na-an và vào thời điểm có nhiều “thăng trầm” trong cuộc sống của họ. 2. Người Ma-đi-an …

NẾU CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA, TẠI SAO . . . ? Đọc Tiếp »