Ghê-đê-ôn

TỔNG QUAN – CÁC QUAN XÉT

GIỚI THIỆU Sách Các Quan Xét đến từ Đức Chúa Trời. Là một phần của Kinh Thánh, có giá trị đối với người ngày nay. Nếu chúng ta xếp Cựu Ước vào một thời đã qua, chúng ta sẽ bỏ lỡ những bài học tuyệt vời mà nó dành cho chúng ta. Cả hai sách …

TỔNG QUAN – CÁC QUAN XÉT Đọc Tiếp »

Y-SƠ-RA-ÊN CẦN ĐIỀU GÌ

(Các Quan Xét 17:6; 21:25) Sách Các Quan Xét ghi lại khoảng thời gian trong lịch sử Y-sơ-ra-ên từ Giô-suê đến Sa-mu-ên. Đó là một khoảng thời gian đen tối. Chúng ta thường nghĩ về cuốn sách Cựu Ước này như một bản ghi chứa đầy những sự giải cứu kỳ diệu. Từ quan điểm …

Y-SƠ-RA-ÊN CẦN ĐIỀU GÌ Đọc Tiếp »

SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CHIẾN BINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Các Quan Xét 14-16 “Sau đó, Sam-sôn đi xuống Thim-na và thấy một người phụ nữ ở Thim-na, một trong những con gái của người Phi-li-tin. Vì vậy, ông trở về và nói với cha mẹ mình, ‘Con đã thấy một người phụ nữ ở Thim-na, một trong những con gái của người Phi-li-tin. ; …

SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CHIẾN BINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Đọc Tiếp »

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT DÕNG SĨ

( Các Quan Xét 6-8 ) Đoạn, thiên-sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít, Ghê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng-sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. …

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT DÕNG SĨ Đọc Tiếp »

ĐỨC CHÚA TRỜI CỘNG VỚI GHÊ-ĐÊ-ÔN BẰNG TỔNG SỐ

(Các Quan Xét 6:1—8:35) Khi Đê-bô-ra và Ba-rác giành được chiến thắng vĩ đại trước Si-sê-ra, Gia-bin và dân Ca-na-an, họ đã hát một bài ca chiến thắng cảm động kết thúc bằng lời thỉnh cầu này: “Ôi, Đức Giê-hô-va! nguyện hết thảy kẻ cừu-địch Ngài đều hư-mất như vậy! Nguyện những kẻ yêu-mến Ngài …

ĐỨC CHÚA TRỜI CỘNG VỚI GHÊ-ĐÊ-ÔN BẰNG TỔNG SỐ Đọc Tiếp »

NẾU CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA, TẠI SAO . . . ?

 (CÁC QUAN XÉT 6:1-13) Bởi W. T. Hamilton GIỚI THIỆU A. Xem lại bối cảnh của Các Quan Xét 6:1-13. 1. Điều này xảy ra trong thời kỳ Các Quan Xét, ngay sau khi Y-sơ-ra-ên định cư ở Ca-na-an và vào thời điểm có nhiều “thăng trầm” trong cuộc sống của họ. 2. Người Ma-đi-an …

NẾU CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA, TẠI SAO . . . ? Đọc Tiếp »

Scroll to Top