VƯỢT KHỎI TẦM KIỂM SOÁT

kỹ Năng Sinh Tồn # 10 Thực Hành Kiểm Soát Bản Thân (Các Quan Xét 12-16)  Khoảng một năm trước khi tôi và gia đình chuyển đến Kenya, đã có một âm mưu đảo chính ở quốc gia Đông Phi đó. Mọi chuyện bắt đầu khi một nhóm lãnh đạo quân sự chiếm được đài …

VƯỢT KHỎI TẦM KIỂM SOÁT Đọc Tiếp »