Ma-nô-a

NUÔI DƯỠNG NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH  CHO ĐỨC CHÚA TRỜI

Các Quan Xét 13-14 Vả, có một người Xô-rê-a thuộc về một họ-hàng của chi-phái Đan, tên là Ma-nô-a; vợ người son-sẻ, không có con. Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn-bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son-sẻ không có con; nhưng ngươi sẽ thọ-thai và sanh một đứa trai.(13:2.3). Có một lần kia, …

NUÔI DƯỠNG NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH  CHO ĐỨC CHÚA TRỜI Đọc Tiếp »

SAM-SÔN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA SỨC MẠNH VÀ SỰ YẾU ĐUỐI

(Các Quan Xét 13:1—16:31) Nếu bạn hỏi bất kỳ lớp học thiếu nhi nào, “Ai là người mạnh nhất trong Kinh Thánh?” bọn trẻ có thể sẽ trả lời, “Sam-sôn!” Hầu hết chúng ta đều biết về Sam-sôn và sức mạnh tuyệt vời của ông. Chúng ta cũng biết rằng sức mạnh của ông gắn …

SAM-SÔN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA SỨC MẠNH VÀ SỰ YẾU ĐUỐI Đọc Tiếp »

Scroll to Top