Ốt-ni-ên

TỔNG QUAN – CÁC QUAN XÉT

GIỚI THIỆU Sách Các Quan Xét đến từ Đức Chúa Trời. Là một phần của Kinh Thánh, có giá trị đối với người ngày nay. Nếu chúng ta xếp Cựu Ước vào một thời đã qua, chúng ta sẽ bỏ lỡ những bài học tuyệt vời mà nó dành cho chúng ta. Cả hai sách …

TỔNG QUAN – CÁC QUAN XÉT Đọc Tiếp »

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1)

Các Quan Xét 3:8-11 “Và khi con cái Ysơraên kêu cầu Đức Chúa, thì Đức Chúa đã dấy lên một đấng giải cứu. ” (3:9). Em Griffin nói rằng mỗi con người có ba động lực xã hội: nhu cầu đạt được thành tích, nhu cầu liên kết và nhu cầu quyền lực. Hãy xem …

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1) Đọc Tiếp »

Scroll to Top