thờ thần tượng

NHỮNG VIỆC LÀM TỘI LỖI TRONG DÂN SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI

(Các Quan Xét 17-21) Chủ đề của Sách Các Quan Xét được tìm thấy trong 17:6 và 21:25: “Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.” Đây là khoảng thời gian mà Y-sơ-ra-ên không có một nhà lãnh đạo thuộc linh xứng đáng, và mọi …

NHỮNG VIỆC LÀM TỘI LỖI TRONG DÂN SỰ ĐỨC CHÚA TRỜI Đọc Tiếp »

ĐỨC CHÚA TRỜI CỘNG VỚI GHÊ-ĐÊ-ÔN BẰNG TỔNG SỐ

(Các Quan Xét 6:1—8:35) Khi Đê-bô-ra và Ba-rác giành được chiến thắng vĩ đại trước Si-sê-ra, Gia-bin và dân Ca-na-an, họ đã hát một bài ca chiến thắng cảm động kết thúc bằng lời thỉnh cầu này: “Ôi, Đức Giê-hô-va! nguyện hết thảy kẻ cừu-địch Ngài đều hư-mất như vậy! Nguyện những kẻ yêu-mến Ngài …

ĐỨC CHÚA TRỜI CỘNG VỚI GHÊ-ĐÊ-ÔN BẰNG TỔNG SỐ Đọc Tiếp »

Scroll to Top