Thư Viện Trực Tuyến VBI.

VBI hỗ trợ cung cấp tài liệu điện tử giúp ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy.

Sách Mới

Sách

Videos

Tạp Chí

Sách Nói

Nghe Bài Giảng & Học

Nội Dung Phong Phú

VBI cung cấp thư viện miễn phí. Chỉ những nội dung bản quyền hạn chế truy cập thì bạn cần tài khoản được cấp để truy cập.

>
0
Sách
>
0
Âm Thanh
0
Tạp Chí
>
0
Videos

Đọc & Nghiên Cứu

Chúng tôi giúp cho việc nghiên cứu của bãn thú vị khi tham gia chương trình đọc đặc biệt.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?