ĐỨC CHÚA TRỜI CỘNG VỚI GHÊ-ĐÊ-ÔN BẰNG TỔNG SỐ

(Các Quan Xét 6:1—8:35) Khi Đê-bô-ra và Ba-rác giành được chiến thắng vĩ đại trước Si-sê-ra, Gia-bin và dân Ca-na-an, họ đã hát một bài ca chiến thắng cảm động kết thúc bằng lời thỉnh cầu này: “Ôi, Đức Giê-hô-va! nguyện hết thảy kẻ cừu-địch Ngài đều hư-mất như vậy! Nguyện những kẻ yêu-mến Ngài …

ĐỨC CHÚA TRỜI CỘNG VỚI GHÊ-ĐÊ-ÔN BẰNG TỔNG SỐ Đọc Tiếp »