NẾU CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA, TẠI SAO . . . ?

 ()

Bởi W. T. Hamilton

GIỚI THIỆU

A. Xem lại bối cảnh của 6:1-13.

1. Điều này xảy ra trong thời kỳ , ngay sau khi Y-sơ-ra-ên định cư ở Ca-na-an và vào thời điểm có nhiều “thăng trầm” trong cuộc sống của họ.

2. Người Ma-đi-an áp bức họ bằng cách đến các khu định cư mới của họ và ăn cắp mùa màng của họ.

a. Sự áp bức này kéo dài bảy năm (c. 1).

b. Đó là nghiêm trọng. Họ không để lại thức ăn, chiên, bò hay lừa c. 4).

c. Đám đông đông như châu chấu (c. 5).

d. Y-sơ-ra-ên rất nghèo khó. Rồi họ kêu cầu danh Chúa (c. 6).

B. Chúa đã đáp lại tiếng kêu cầu của họ và sai một vị tiên tri.

1. Người nói “Ta đã nói với các ngươi như vậy” (c. 8-10).

2. Chúa sai một thiên sứ đến với (c. 11).

C. Hãy xem xét người đàn ông  này.

1. Lần đầu tiên chúng ta gặp ông khi ông đang đập lúa mì bên máy ép rượu. (Đây là nơi ít được mong đợi nhất để tìm thấy một chiếc máy đập lúa mì, nhưng máy ép rượu đã giúp giấu nó khỏi người Ma-đi-an.)

2. Thiên sứ loan báo sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên (c. 12).  được gọi là “người dũng sĩ.”

3. phải bị thuyết phục! Ông nghèo khó và khiêm nhường (c. 15, 16).

4. Ông muốn thấy một phép lạ (c. 13). Ông chuẩn bị thức ăn cho thiên sứ, và nó đã bị đốt cháy một cách thần kỳ. Sau đó, ông nhìn thấy các dấu hiệu: lớp lông cừu, đội quân nhỏ, v.v.

5. Ông tiến hành phá đổ bàn thờ Ba-anh và gặp rắc rối.

6. Ngài dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến chiến thắng.

D. Tại thời điểm được lựa chọn để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, thiên sứ đảm bảo với Ghê-đê-ôn rằng Chúa ở cùng họ. Câu trả lời của Ghi-đê-ôn là phần nghiên cứu của chúng ta ngày hôm nay. “Nếu Chúa ở cùng chúng ta, thì tại sao tai họa này lại giáng xuống chúng ta?” Ghê-đê-ôn  hỏi.

1. Ghi-đê-ôn nêu ra một câu hỏi gần như phổ biến.

2. Trong lúc khốn khó chúng ta tự hỏi Chúa ở đâu.

3. Triết lý của Ghê-đê-ôn : Hãy sống tốt và Chúa sẽ gửi cho bạn những phước lành về thể chất.

I. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÂU HỎI CỦA GHÊ-ĐÊ-ÔN .

A. Ngày nay triết lý của Ghê-đê-ôn được chấp nhận rộng rãi.

1. Một nhà thuyết giáo trên truyền hình nói: “Hôm nay sẽ có điều tốt lành xảy ra với bạn.”

a. Họ rất nhiệt tình, lạc quan và có sức thuyết phục!

b. Họ thường đưa ra lời chứng thực. Họ kể về việc nhận được những lá thư có nội dung: “Tôi đã gửi một khoản đóng góp cho bạn và ngay tuần đó tôi được tăng lương đột xuất”, hoặc “Tôi đã gửi cho bạn một khoản đóng góp và khi đi mua sắm, tôi đã tìm thấy một món hời bất thường” hoặc “Tôi đã gửi cho chương trình của bạn  một khoảng đóng góp và người chú giàu có của tôi đã chết và để lại cho tôi một gia tài.” (Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu người đó gửi một khoản đóng góp lớn hơn không?)

c. Những nhà thuyết giáo này ngụ ý rằng một người theo họ sẽ giải quyết được mọi vấn đề trên đất này của anh ta.

d. Nhưng khi người mù theo người mù, rắc rối vẫn tồn tại và sự bội đạo theo sau.

2. Triết lý này kêu gọi “thế hệ tôi” tự cho mình là trung tâm. Nghe có vẻ tốt cho những người định hướng “thế giới này”.

a. Điều phổ biến bây giờ là tìm kiếm “số một”.

b. Để tìm một con đường tắt đến sự thành công của thế gian là điều thú vị.

c. Tin vào triết lý này cũng giống như việc tìm kiếm một chính sách bảo hiểm chống lại sự thất bại.

B. Triết lý của Ghê-đê-ôn chứa đựng một yếu tố của sự thật, nhưng nó không xem xét toàn bộ câu chuyện.

1. Đức Chúa Trời đã hứa và ban phước vật chất cho những ai tin cậy Ngài.

a. Ngài ban phước cho người Do Thái khi họ vâng lời Ngài (Phục truyền luật lệ ký 28:1, 2; 8:7-14; Xuất 15:26).

b. Khi xem xét mục đích của Đức Chúa Trời dành cho người Do Thái trong , người ta thấy rằng đôi khi những phước lành về thể xác là cần thiết.

2. Trong thời đại Tân Ước, chúng ta thường nhận được các phước lành thuộc thể nhờ mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:33; Lu-ca 6:38; 2 Cô-rinh-tô 9:6-8).

3. Các phước lành đặc biệt đã đến trong quá khứ, đôi khi bằng phép lạ (như với Ghê-đê-ôn), nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể ban chúng cho chúng ta qua các quá trình tự nhiên.

a. Ngài  cung cấp sự chăm sóc quan phòng.

b. Ngài nhậm lời cầu nguyện (Ma-thi-ơ 24:20; 7:7; Gia-cơ 5:16).

c. Các luật lệ thuộc linh của Ngài liên quan đến lối sống mang lại phước lành trong và bởi chính chúng (Ê-phê-sô 6:2; Châm ngôn 11:25).

C. Các phước lành đến không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì.

1. Những tấm gương trong về những người công chính đã nhận được những phước lành đặc biệt nhưng lại gặp phải những nan đề lớn là Gióp và Giô-sép.

2. Các ví dụ trong Tân Ước là La-xa-rơ, Phao-lô, Ti-mô-thê, Ép-ba-phô-đích và Trô-phim.

D. Mặc dù các vấn đề vẫn còn tồn tại, Đạo Đấng Christ vẫn cung cấp sự giúp đỡ đặc biệt trong những lúc khó khăn.

1. Chúng ta có Chúa để cầu xin.

2. Chúng ta có những người bạn Cơ Đốc thông cảm với chúng ta.

3. Chúng ta có hy vọng về tương lai.

E. Chúng ta không thể hiểu đầy đủ về chủ đề đau khổ của con người.

1. Nếu không hiểu thì nghiên cứu làm gì?

2. Chúng ta không hiểu hết đường lối của Đức Chúa Trời (Rô-ma 11:23), tình yêu của Đấng Christ (Rô-ma 3:9), hoặc sự bình an của Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:7), nhưng chúng ta học biết tất cả những điều đó mà chúng ta có thể. Đối với chủ đề đau khổ của con người cũng vậy.

II. MỘT SỐ CÂU TRẢ LỜI CÓ THỂ CHO CÂU HỎI CỦA GHÊ-ĐÊ-ÔN .

A. Dân Y-sơ-ra-ên có thể đã tự chuốc lấy điều này.

1. Y-sơ-ra-ên đã thờ hình tượng. Họ thường bị áp bức trong những thời điểm như vậy.

2. Chúng ta thường mang lấy đau khổ. (Bốn gói thuốc lá mỗi ngày có thể gây ra bệnh khí thũng; ngoại tình có thể dẫn đến bệnh hoa liễu; say rượu có thể gây thương tích; trộm cắp có thể đưa một người vào tù; ngược đãi bạn đời có thể dẫn đến ly hôn, v.v.)

3. Đây không phải là nguyên nhân duy nhất của đau khổ ngày nay, nhưng nếu người ta có thể loại bỏ cái mà con người tự chuốc lấy, thì người ta sẽ đơn giản hóa vấn đề rất nhiều.

B. Điều ác của người khác có thể đã gây ra đau khổ cho họ.

1. Người Ma-đi-an là những người , và của họ đã ảnh hưởng đến những người chung quanh.

2. Tội người khác làm ta đau!

a. Một người lái xe say rượu có thể gây ra tai nạn cướp đi sinh mạng của một người chồng và một người cha. Điều đó sẽ tước đi cơ hội học hành hoặc những hỗ trợ khác trong cuộc sống của các con ông. Tác hại có thể được di truyền qua nhiều thế hệ. Tất cả những điều này có thể được gây ra bởi của một người!

b. Chúng ta gánh chịu hậu quả chứ không phải của người khác. Phân biệt giữa (Ê-xê-chi-ên 18:20) và hậu quả (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:7).

c. Người vô tội thường chịu đau khổ thay cho kẻ có tội (1 Phi-e-rơ 3:18).

C. Đức Chúa Trời có thể đã cho phép họ bị thử thách.

1. Ngài đã thử Áp-ra-ham, Gióp (Gióp 23:10), Đa-vít (Thi thiên 119:71); và Ngài thử thách chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:7; 4:12).

2. Họ đã dẫn trước, và chúng ta cũng vậy! (Rô-ma 8:28; Gia-cơ 1:2, 3).

D. Đức Chúa Trời có thể đã sửa phạt họ.

1. Đôi khi Ngài sửa phạt chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:7, 11).

2. Thật khó để nhìn thấy điều tốt trong việc sửa phạt vào thời điểm nó xảy ra . . . như thời thơ ấu.

E. Đức Chúa Trời có thể đã cho phép các nan đề nên Ngài có thể có một kênh mà qua đó Ngài có thể ban phước lớn lao cho họ.

1. Phước lành đến với hội thánh đầu tiên khi họ bị bắt bớ (Công vụ 8:1-4).

2. Phao-lô nhận được phước lành qua nghịch cảnh (Phi-líp 1:12).

3. Giô-sép là một tấm gương nổi bật (Sáng-thế Ký 50:20).

F. Đau khổ đôi khi đến với chúng ta vì chúng ta sống trong một thế giới có luật lệ và trật tự.

1. Chúng ta phải nhận ra rằng những luật này là vì lợi ích của chúng ta, và khi chúng bị vi phạm, chúng ta sẽ đau khổ.

2. Cơ Đốc Nhân không được miễn trừ định luật về trọng lực, sức nóng của lửa, sự nguy hiểm của nước, bệnh tật, hư nát, hoặc cái chết.

 III. MỘT SỐ CÂU HỎI DÀNH CHO GHÊ-ĐÊ-ÔN.

Ghê-đê-ôn hỏi, “Tại sao lại là tôi?” Chúng ta hãy hỏi Ghê-đê-ôn câu hỏi tương tự trong một bối cảnh khác.)

A. Chúa đã trả nợ cho tôi. Tại sao lại là tôi?

1. Tôi đắm chìm trong tội lỗi (Rô-ma 3:23).

2. Tôi mắc nợ việc đó (Rô-ma 6:23).

3. Chúa Giê-su chết thay tôi! (Hê-bơ-rơ 2:9; Ê-phê-sô 1:7).

B. Chúa bảo đảm cho tôi. Tại sao lại là tôi?

1. Ngài đã hứa những nhu cầu vật chất trong Ma-thi-ơ 6:33.

2. Thật là an ủi ! Nhưng tại sao tôi?

C. Tôi đã được nhận vào gia đình của Chúa (Ê-phê-sô 1:5). Tại sao lại là tôi?

1. Tôi là con của Vua! (1 Giăng 3:1).

2. Tôi có dòng máu hoàng gia! Tại sao lại là tôi?

D. Tôi sẽ được thừa hưởng một gia tài. Tại sao lại là tôi?

1. Đọc Rô-ma 8:16-18; 1 Phi-e-rơ 1:4, 5.

2. Tôi không làm gì đáng bị như vậy.

E. Tôi sẽ thực hiện một chuyến đi tuyệt vời. Tại sao lại là tôi?

1. Chúa Giê-su từ trời xuống (Giăng 6:38), đã trở lại và sẽ trở lại vì tôi (Giăng 14:1-3).

2. Tôi sắp rời bỏ thế giới này để đến một thế giới khác! Thật là một chuyến đi! Nhưng tại sao là tôi?

F. Tôi chuẩn bị dọn vào nhà của Cha (Giăng 14:1-3). Tại sao lại là tôi?

PHẦN KẾT LUẬN

A. Đúng, có những rắc rối, thắc mắc, vấn đề và đau khổ. Chúng ta phải chịu đựng. Cơ Đốc Nhân cũng phải chịu những điều này.

B. Nhưng Đức Chúa Trời ban phước lành lớn lao cho con cái Ngài. Đây là những điều thực sự quan trọng.

C. Có nhiều niềm vui đến với đạo Đấng Christ. Tất cả những điều này, và cả thiên đàng nữa!

CÂU CHUYỆN MINH HỌA

NƠI MÀ ANH MUỐN

Một buổi tối khi Thomas Edison đi làm về, vợ ông nói với ông: “Anh đã làm việc quá lâu mà không được nghỉ ngơi. Anh phải đi nghỉ.”

Edison hỏi.”Nhưng anh sẽ đi đâu trên trái đất?”

Người vợ gợi ý: “Cứ quyết định nơi anh muốn ở hơn bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.

Edison lưỡng lự. “Tốt lắm,” cuối cùng anh nói, “anh sẽ đi vào ngày mai.”

Sáng hôm sau, anh trở lại làm việc trong phòng thí nghiệm của mình.

SAI GIÁ

Một kẻ chơi khăm đã từng đột nhập vào một cửa hàng thời trang và đánh tráo bảng giá của món hàng. Đối với những thứ có giá trị thấp, ông dán nhãn giá cao, và đối với những thứ thực sự quý giá, ông dán nhãn giá thấp một cách lố bịch.

Một người theo dõi quá trình đã nhận xét: “Thật đúng với cuộc sống! Rất nhiều người trong chúng ta đã đánh giá sai giá trị của mình; và chúng ta thậm chí không nhận thức được điều đó.”

Copyright, 1984, 2004 by Truth for Today

ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top