SAM-SÔN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA SỨC MẠNH VÀ SỰ YẾU ĐUỐI

()

Nếu bạn hỏi bất kỳ lớp học thiếu nhi nào, “Ai là người mạnh nhất trong Kinh Thánh?” bọn trẻ có thể sẽ trả lời, “!” Hầu hết chúng ta đều biết về và sức mạnh tuyệt vời của ông. Chúng ta cũng biết rằng sức mạnh của ông gắn liền với mái tóc của ông. Mái tóc chưa cắt của ông là một phần của lời thề , nhưng sức mạnh của ông là độc nhất vô nhị. Những người khác không có sức mạnh thể chất phi thường như ông.

, giống như nhiều , là người giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời nhưng không phải là người luôn được khen ngợi như một anh hùng thuộc linh. Cuộc đời của ông không nhất quán là một hình mẫu tin kính; ông đã đưa ra những lựa chọn mà chúng ta không muốn bắt chước. Tuy nhiên, đôi khi Đức Chúa Trời đã sử dụng ông, và ông được nhắc đến trong Hê-bơ-rơ 11 là người có đức tin lớn (c. 32-34). Bởi đức tin, ông đã được Đức Chúa Trời sử dụng để thực hiện những kỳ công siêu phàm.

là một theo nghĩa là một người giải cứu, nhưng ông không giải cứu hoàn toàn Y-sơ-ra-ên. Có lẽ Đức Chúa Trời không có ý định để hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay người , vì 13:5 nói: “Người sẽ bắt đầu giải cứu Y-sơ-ra-ên. ” Y-sơ-ra-ên ở dưới sự áp bức của người vào thời điểm này, và họ tiếp tục chiến đấu với chúng cho đến thời trị vì của Đa-vít.

Thế nào mà dân Y-sơ-ra-ên bị dân đàn áp? Sách được lặp đi lặp lại một cách đáng kể. Dân sự của Đức Chúa Trời bắt đầu tôn thờ các vị thần của các quốc gia xung quanh họ, và Đức Chúa Trời sẽ sai một thế lực ngoại bang đến xâm chiếm Y-sơ-ra-ên để họ nhận ra lỗi lầm của mình và ăn năn. Sau đó, Đức Chúa Trời, với lòng thương xót lớn lao của Ngài, sẽ gửi một người giải cứu. Trong 13, câu chuyện về Sam-sôn lặp lại mô hình này, ít nhất là một phần. Câu chuyện bắt đầu, “Bây giờ con cái Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Chúa” (13:1). Điều này là bước đầu tiên. Từ “ác” trong Sách thường có nghĩa hoặc bao gồm việc thờ thần tượng. Sau đó, chúng ta đọc, “. . . Đức Giê-hô-va đã trao họ vào tay người trong bốn mươi năm” (13:1). Đây là bước thứ hai. Bước còn thiếu trong 13-16 là bước ăn năn. Theo khuôn mẫu, chắc hẳn họ đã hối cải, nhưng điều đó không được đề cập đến.

So sánh trong sách Công vụ Các sứ đồ chúng ta thấy. Một số bước đã được thực hiện khi những và nữ trở thành . Bạn có nhận ra rằng niềm tin không phải lúc nào cũng được nhắc đến trong các câu chuyện đó không? Chúng ta phải nhận ra rằng nó đã có mặt. Một người không thể hồi đáp với Đức Chúa Trời mà không có niềm tin. Sự hối cải không phải lúc nào cũng được đề cập trong các cuộc cải đạo được ghi lại. Lời xưng nhận Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời chỉ được nhắc đến trong một trong số họ. Phép báp têm là bước duy nhất được nêu tên cụ thể trong mọi tường thuật chi tiết về sự cải đạo được ghi trong Sách Công vụ Các sứ đồ.

Chúng ta đã thấy một khuôn mẫu được lặp lại trong Sách . Chúng ta không nên bị bận tâm dù sự ăn năn không được nêu lên ở đây. Đức Chúa Trời không áp bức dân Y-sơ-ra-ên trong một thời gian rồi bắt đầu giải cứu họ. họ bởi lẽ đã ăn năn. Vì tình yêu vĩ đại của Ngài, Đức Chúa Trời đã bắt đầu cuộc giải cứu qua Sam-sôn.

Chúng ta hãy xem xét bốn khía cạnh trong đời sống của Sam-sôn.

BỐI CẢNH CỦA SAM-SÔN: ĐỨA CON CỦA LỜI HỨA (13:2-23)

Thiên Sứ Của Chúa (13:2, 3)

Cha của Sam-sôn, , quê ở Đan (13:2). Trong mỗi lần giải cứu, Đức Chúa Trời chọn người giải cứu từ vùng Y-sơ-ra-ên, nơi dân tộc bị áp bức nặng nề nhất. Người này sẽ nhận thức rõ nhất về nhu cầu và có lẽ sẽ nhiệt tình  nhất chống lại kẻ thù.

Thiên sứ của Chúa hiện ra với mẹ của Sam-sôn (13:3). Ai là thiên sứ của Chúa? Thiên sứ hiện ra với Ghê-đê-ôn (6:12) dường như là sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời. Ở đây, chúng ta cũng tìm thấy thiên sứ được gọi là Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Chúa có thể là chính Đức Chúa Trời đảm nhận một hình thức hiện diện thể chất nào đó. Vị thiên sứ này nói với mẹ của Sam-sôn rằng bà sẽ có một người con trai sẽ làm người cả đời (13:7).

Một Từ Lúc Mới Sinh (13:4-7)

Mẹ của Sam-sôn là một phụ nữ hiếm muộn. Thiên sứ nói rằng bà sẽ rất vui mừng vì bà sẽ sinh một con trai. Ông nói,

Vậy, từ bây giờ hãy cẩn-thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; vì ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải-cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân . (13:4, 5).

Lời thề Na-xi-rê là một điều thú vị. Dường như Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên những người Na-xi-rê để làm gương về sự công chính. Những người này có trách nhiệm tuyệt vời để đại diện cho sự thuần khiết tuyệt đối. Số 6 kể về lời thề đó.

Sam-sôn sẽ là một tấm gương về sự ngay chính qua lời thề của mình, mặc dù ông đã nhiều lần không giữ lời thề. Điều gì khác liên quan đến lời thề này?

“Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: bất-luận hay nữ, khi hứa-nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiêng-cữ rượu và vật uống say; chẳng nên uống hoặc giấm rượu, hoặc giấm của vật uống say; lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi, hoặc nho khô. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sanh-sản hết, từ hột đến da.’” ().

Một cam kết giúp phân biệt người Na-xi-rê với những người khác là người đó sẽ không ăn uống bất cứ thứ gì làm từ nho. Theo Dân số ký 6, lời thề này không nhất thiết phải là lời thề trọn đời. Các quy định chỉ dành cho “tất cả những ngày biệt riêng ra của người đó.” Tuy nhiên, Sam-sôn là một người Na-xi-rê từ khi còn trong bụng mẹ—nói cách khác, là cả cuộc đời của ông.

Câu 5 cho biết thêm đặc điểm nổi bật nhất của người Na-xi-rê: “Trọn trong lúc hứa-nguyện Na-xi-rê mình, dao cạo sẽ không lướt qua đầu người đó. Người ấy sẽ nên thánh cho đến khi trọn những ngày mà người ấy biệt riêng mình cho Chúa; họ sẽ để những lọn tóc trên đầu dài ra. Có lẽ mái tóc dài là một cách để phân biệt những người Na-xi-rê, thậm chí có thể nhận ra họ từ xa. Ngoài ra, họ không được đụng đến người chết, nhưng phải giữ mình thanh sạch (c. 6). Trong trường hợp xảy ra tiếp xúc với một người đột ngột qua đời, thì họ phải được hướng dẫn về quá trình thanh tẩy (c. 9-12).

Yêu Cầu Của Ma-nô-a (13:8)

Nửa cuối của Các 13 cho thấy khó có thể hiểu hoặc không tin lời vợ mình nói rằng một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến và nói rằng bà sẽ có một đứa con. Ông cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho người của Đức Chúa Trời mà Ngài sai đến lại đến với chúng tôi để dạy chúng tôi phải làm gì cho đứa trẻ sắp chào đời” (c. 8). Câu nói đó là một bài học đạo đức lớn cho chúng ta. Sam-sôn là duy nhất, và có lẽ cha ông nghĩ rằng nếu ông là một đứa trẻ bình thường thì họ sẽ biết phải làm gì, nhưng vì ông là một người phi thường nên họ cần được hướng dẫn đặc biệt để nuôi dạy đứa trẻ này. Mỗi bậc cha mẹ nên coi con cái là đặc biệt đến mức chúng ta cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời về cách nuôi nấng chúng. cho rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ điều gì đó khác thường. Chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần trong Kinh thánh. Mong rằng chúng ta có thể trông cậy vào sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong việc nuôi dạy con cái của mình.

Sự Trở Lại Của Thiên Sứ Của Chúa (13:9-23)

Thiên sứ đã trở lại, và dọn thức ăn cho ông, nhưng thiên sứ nói rằng ông không muốn ăn (13:16). Thay vào đó, ông đã thực hiện một điều kỳ diệu khi chạm vào thức ăn bằng cây gậy của mình: Thức ăn bốc cháy và Thiên sứ biến mất trong làn khói. Rõ ràng, có điều gì đó thật tuyệt vời về người đã hiện ra với ông ta. nghĩ rằng ông và vợ chắc chắn sẽ chết vì họ đã nhìn thấy một người đến từ Đức Chúa Trời, hay chính Đức Chúa Trời. Vợ của tỏ ra hiểu biết nhiều hơn ông khi bà nói: “Nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, thì Ngài đã không nhận của lễ thiêu và của lễ chay từ tay chúng ta, Ngài cũng không cho chúng ta thấy tất cả những điều này, Ngài cũng đã không cho chúng ta nghe những điều này ngày nay” (13:23).

SỨC MẠNH CỦA SAM-SÔN: MỘT NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN NĂNG (13:24, 25)

Sự kiện mà Thiên sứ báo trước đã xảy ra: “Người đàn bà sinh hạ một con trai và đặt tên là Sam-sôn; và đứa trẻ lớn lên và Chúa chúc phước cho người” (13:24). Hãy lưu ý cụm từ tiếp theo: “Thần của Đức Giê-hô-va bắt đầu cảm động người” (13:25).

Bốn lần khác nhau trong ba chương, chúng ta đọc rằng Thánh Linh của Chúa đã khuấy động Sam-sôn, hoặc Thánh Linh của Chúa giáng trên ông một cách mạnh mẽ. Các nói rõ rằng sức mạnh phi thường của Sam-sôn là kết quả của sự cảm động của Thánh Linh của Chúa trong cuộc sống của ông.

ĐIỂM YẾU CỦA SAM-SÔN: MỘT NGƯỜI CỦA SỰ ĐAM MÊ (14—16)

Cô Dâu Tại  (14; 15)

Người Phi-li-tin đã xâm chiếm Y-sơ-ra-ên đến mức người Phi-li-tin đi lang thang tự do khắp vùng Đan ở đồng bằng phía nam của Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên dường như đã đi lại giữa dân Phi-li-tin mà không cần quan tâm. Hai nhóm biết nhau. Người Y-sơ-ra-ên đi vào lãnh thổ của người Phi-li-tin là điều hợp pháp và người Phi-li-tin đi vào lãnh thổ của người Y-sơ-ra-ên là hợp pháp. Rõ ràng, giữa những người này đã tồn tại quyền tự do đi lại và một mức độ thân thiện nào đó. Tuy nhiên, Sam-sôn biết người Phi-li-tin và biết tính cách của họ. Vào thời điểm này, việc Sam-sôn muốn cưới một cô gái Phi-li-tin là điều không bình thường. Đây là nơi ông đã mắc một trong những sai lầm lớn của mình. Ông không biết chọn phụ nữ. Ông chọn một phụ nữ không thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân Ngài về điều này ngay từ đầu. Người Y-sơ-ra-ên phải kết hôn với người Y-sơ-ra-ên. Đó không phải vì sự thuần khiết của huyết thống như một số người đã gợi ý; đó là vì sự thuần khiết của tâm linh và sự tận tâm với Chúa. Ngay khi bắt đầu kết hôn với người nước ngoài, họ bắt đầu thờ thần của những người nước ngoài đó.

Sam-sôn đến , tìm một phụ nữ Phi-li-tin và muốn cưới cô (14:1, 2). Phản ứng của cha mẹ ông là lối suy nghĩ tốt của bậc phụ huynh. Họ nói, “trong vòng Ysơraên há chẳng còn người nữ tốt nào để cưới hay sao?” (14:3). Họ không biết rằng “việc đó bởi nơi Chúa mà đến” (14:4). Mặc dù Chúa đã ban chỉ thị rằng dân Y-sơ-ra-ên phải kết hôn với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng ít nhất là trong dịp này, Ngài đã tạo ra một ngoại lệ. Chúng ta được biết rằng “việc đó bởi nơi Đức Giê-hô-va, vì Ngài đang tìm cơ hội để chống lại dân Phi-li-tin” (14:4). Làm sao sự thờ ơ của Sam-sôn về việc tìm một người vợ tin kính lại là “ bởi Chúa”? Arthur Lewis đã viết,

Câu trả lời rất phức tạp nhưng quan trọng đối với ngày nay. Đức Chúa Trời tối cao có thể biến các quyết định của chúng ta để hoàn thành các mục đích của Ngài, ngay cả khi chúng ta thực hiện chúng vi phạm các luật thánh khiết của Ngài. Pha-ra-ôn tự do quyết định bắt các bộ tộc Hê-bơ-rơ ở Ai Cập làm nô lệ, tuy nhiên Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời “làm cho ông cứng lòng để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:1). Rô-bô-am đã có một lựa chọn sai lầm khi nói rằng ông sẽ đánh thuế nặng hơn đối với các chi phái phía bắc, tuy nhiên chúng ta đọc: “ vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng-nghiệm lời Ngài” (1 Các Vua 12:15a). Theo cách tương tự, chúng ta có thể kết luận rằng quyết định của Sam-sôn là một quyết định sai lầm, tuy nhiên quyết định đó đã được Đức Chúa Trời cho phép và được ấn định để đạt được chiến thắng ban đầu trước những kẻ thù của dân Ngài.[1]

Những ai chưa lập gia đình nên để ý đến một sai lầm lớn khác của Sam-sôn. Trong việc chọn bạn đời, ông hoàn toàn có cơ sở sai lầm. Ông nói với cha mẹ mình là những người sắp xếp cuộc hôn nhân, “Hãy lấy nàng cho con, vì nàng đẹp lòng con” (14:3). Sau đó, khi ông đến gặp cô, Kinh thánh có nói rằng: “cô ấy đẹp lòng Sam-sôn” (14:7). Quá nhiều cuộc hôn nhân đã được thực hiện trên cơ sở cách một người nhìn người khác. Ngoại hình có vị trí của nó, nhưng nó không nên là nền tảng cho hôn nhân.

Cha mẹ của Sam-sôn đã tranh luận với ông, nhưng họ đã thua trong cuộc tranh luận. Họ đến để tổ chức đám cưới, và Sam-sôn đi cùng họ. Rõ ràng là ông không ở gần họ, vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một con sư tử con tấn công Sam-sôn, và Đức Chúa Trời ban cho ông một sức mạnh to lớn để giết chết con sư tử. Các 14:6 nói: “Thần của Chúa ngự trên người một cách mạnh mẽ, . . .” Làm sao một người có thể dùng tay không tấn công sư tử và xé xác sư tử đến chết? Sam-sôn đã hoàn thành một kỳ tích như vậy là nhờ Thánh Linh của Chúa đã giáng trên ông một cách mạnh mẽ. Ông giết con sư tử đó và bỏ nó bên vệ đường. Lần tiếp theo, Sam-sôn đến , ông nhận thấy ong đã làm tổ bên trong xác của nó. Anh chàng đủ khỏe để giết một con sư tử này dường như cũng đủ khỏe để chịu được vết đốt của ong mật. Ông lấy một ít mật ong từ tổ ong và lên đường đi gặp cô dâu tương lai của mình.

Sam-sôn kết hôn với người phụ nữ này, và tiệc cưới tại đã cung cấp bối cảnh cho một câu đố. Người Phi-li-tin chỉ định cho Sam-sôn ba mươi người bạn đồng hành, được gọi là bạn bè. Một người là bạn thân nhất của ông, có lẽ tương đương với phù rể. Với những người bạn như thế này, Sam-sôn hầu như không cần bất kỳ kẻ thù nào. Ông bắt đầu rắc rối với những người bạn này bằng cách đề xuất một vụ cá cược. Ông nói:

… Tôi sẽ ra cho anh em một câu đố; nếu trong bảy ngày tiệc, anh em giải nó ra, thì tôi sẽ thưởng anh em ba mươi cái áo trong, và ba mươi bộ áo lễ; còn nếu anh em không giải nó ra được, thì anh em phải nộp cho tôi ba mươi cái áo trong, và ba mươi bộ áo lễ. Chúng đáp rằng: Hãy ra câu đố anh đi cho chúng tôi nghe. (14:12, 13).

Câu đố đã trở thành một vấn đề của niềm tự hào dân tộc. Vấn đề không phải là họ có đủ tiền để nộp quần áo hay không. Vào ngày thứ tư của lễ bảy ngày, họ đến gặp cô dâu của Sam-sôn và yêu cầu: “Hãy dụ chồng cô ra câu đố, kẻo chúng ta đốt cô và nhà cha cô” (14:15). Cô đã khóc và khóc trước mặt Sam-sôn, cho đến khi Sam-sôn tâm sự với cô.

Tôi muốn bênh vực người nữ này. Bà khác với hai người phụ nữ tiếp theo đã gây rắc rối cho Sam-sôn. Lẽ ra Sam-sôn nên khôn ngoan hơn là dính líu đến ở Ga-xa hoặc , người đàn bà đến từ Thung lũng Sô-réc. Người phụ nữ đến từ Thim-na này rõ ràng là yêu ông. Chỉ vì lo sợ cho bản thân và nhà của cha mình, bà đã phản bội ông ấy về câu đố. Bà nói câu trả lời câu đố cho người của mình và để Sam-sôn nộp phạt ba mươi người này bộ quần áo.

Những người đàn ông trở lại với Sam-sôn với vẻ tự hào, nói: “Cái gì ngọt hơn mật ong? Và cái gì mạnh hơn sư tử?” (14:18). Sam-sôn nói: “Nếu ngươi không cày bằng bò cái tơ của ta, thì ngươi đã không giải được câu đố của ta” (14:18). Theo thuật ngữ này, Sam-sôn không buộc tội những người bạn này và cô dâu của mình tội ngoại tình, mà đúng hơn là vi phạm lòng tin đáng lẽ phải có giữa một người đàn ông và vợ mình.[2] Ngay lập tức, ông đến Ách-ca-lôn, một thành phố của người Phi-li-tin. , và giết ba mươi người Phi-li-tin. Ông lấy quần áo của họ và mang đến cho những người đàn ông đã giải được câu đố của ông. Sau đó ông trở về nhà trong sự tức giận tột độ. Bố vợ của Sam-sôn cho rằng ông đã ra đi vĩnh viễn và trao cô dâu của Sam-sôn cho người hẳn là phù rể. Sau mùa gặt (chương 15) Sam-sôn lấy một món quà và trở về với vợ mình. ông nói với cha cô rằng ông sẽ đến với cô dâu của mình. Rất có thể ông có ý định quan hệ với bà, vì ông nghĩ rằng họ đã kết hôn. Cha bà nói, “Ta ngờ ngươi ghét nó, nên ta đã gả nó cho bạn của ngươi.” Người cha cố gắng làm hòa với Sam-sôn, nói rằng: “Em gái nó không đẹp hơn nó sao? Vậy, hãy lấy em nó thế cho” (15:2).

Sam-sôn tức giận. Ông tức giận đến nỗi nói: “Lần này tôi sẽ vô tội trước dân Phi-li-tin. . . .” Hẳn ông đã nhận ra rằng mình đã không phải khi giết ba mươi người Phi-li-tin ở Ách-ca-lôn. Tuy nhiên, lần này, ông nghĩ rằng mình có lý do chính đáng để trả thù người Phi-li-tin. Ông bắt được ba trăm con cáo, buộc đuôi chúng lại với nhau và đốt đuốc lên chúng. Họ chạy qua tất cả các cánh đồng ngũ cốc của người Phi-li-tin. Lúa đã chín nên lửa thiêu rụi mùa màng. Người Phi-li-tin nhận ra rằng đây không phải là điều vô tình xảy ra, vì vậy họ bắt đầu truy lùng kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn. Họ phát hiện ra rằng Sam-sôn đã làm điều đó vì vợ ông đã được trao cho người bạn đồng hành của ông. Vì vậy, người Phi-li-tin đã thiêu chết cô và cha cô. Sam-sôn trả lời: “Nếu các ngươi làm như vậy, thì ta quyết hẳn báo thù các ngươi rồi mới chịu an-nghỉ.” (15:7). Ông “Người đánh chúng nó bị thua-bệ cả-thể. Đoạn, người đi xuống và ở tại hang đá Ê-tam” (15:8).

Người Phi-li-tin tiến vào lãnh thổ phía nam của Y-sơ-ra-ên để chiến đấu chống lại Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên nói, “Tại sao các ngươi lên đánh chúng ta?” Người Phi-li-tin trả lời: “Chúng ta đến bắt Sam-sôn để làm cho hắn như hắn đã làm cho chúng ta” (15:10). Ba ngàn người Giu-đa đã đến tảng đá ở Ê-tam và yêu cầu Sam-sôn đầu hàng người Phi-li-tin để cứu đất nước của mình. Ông đồng ý đi với họ với một điều kiện là họ sẽ không giết ông. Họ trói ông bằng hai sợi dây thừng mới và giải ông đến người Phi-li-tin đã đuổi theo ông. Kinh thánh nói rằng sau khi ông được giao nộp cho dân Phi-li-tin, những người Y-sơ-ra-ên được thoát khỏi dính líu đến vụ đốt cháy cánh đồng, Thần của Chúa lại ngự trên ông một cách mạnh mẽ. Ông bức dây trói, nhặt xương hàm lừa và giết một ngàn người Phi-li-tin. Đó là một trận chiến vĩ đại—chắc chắn là một trận chiến dài và mệt mỏi. Sam-sôn kiệt sức đến nỗi ông ngã xuống đất và hỏi Chúa liệu ông có chết khát không. Đức Chúa Trời đã mở đất và làm cho một dòng nước chảy ra, vì Đức Chúa Trời chưa xong việc với ông. Phần cuối của chương 15 kể rằng Sam-sôn làm quan xét Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm. Tôi ngỡ rằng trong hai mươi năm đó, Sam-sôn đã thực hiện nhiều sự kiện anh hùng hơn như giết hàng nghìn người bằng xương hàm lừa.

Một ở Ga-Xa (16:1-3)

Chương 16 kể rằng Sam-sôn đến với một ở Ga-xa. Ông không phải là tấm gương đạo đức, có lẽ ngoại trừ là một tấm gương về những điều không nên làm. Người dân Ga-xa được cho biết rằng Sam-sôn đã đến thành phố của họ. Quân đội bao vây thành phố, và khi ông phát hiện ra rằng mình bị bao vây, ông đã thể hiện sức mạnh của mình. Ông xé cổng thành ra khỏi bản lề và mang nó đi khoảng 64 km lên đỉnh núi. Không ai ngăn cản ông. Chắc chắn họ sợ ông vì sức mạnh to lớn của ông.

Một Cô Bạn Gái Ở Sô-Réc (16:4-31)

Sam-sôn yêu một người phụ nữ khác, một người đến từ Thung lũng Sô-réc. Tên cô là . Các lãnh chúa Phi-li-tin đến với cô nhưng không đe dọa cô như họ đã đe dọa vợ ông tại Thim-na. Họ nói: “Mỗi người chúng ta sẽ cho cô một ngàn một trăm miếng bạc nếu cô tìm ra nguồn gốc sức mạnh của hắn.” Để nhận hối lộ, cô bắt đầu hỏi Sam-sôn về nguồn sức mạnh của ông. “Sam-sôn đáp: Nếu người ta trói tôi bằng bảy sợi dây cung tươi và còn ướt, thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác.” (16:7). Ông đi ngủ, và bà trói ông bằng những sợi dây mới và hét lên, “Người Phi-li-tin đang tấn công anh, Sam-sôn!” (16:9). Ông tháo những sợi dây đó ra như thể chúng chẳng là gì cả.

Lẽ ra ông phải đủ tỉnh táo để ra khỏi Thung lũng Sô-réc ngay lúc đó. Bà bắt đầu hỏi ông một lần nữa, và ông nói: “Nếu họ trói chặt tôi bằng những sợi dây thừng mới, . . . sau đó tôi sẽ trở nên yếu đuối và giống như bất kỳ người đàn ông nào khác” (16:11). Cô trói ông bằng những sợi dây mới và sau đó hét lên,

“Người Phi-li-tin đang tấn công anh, Sam-sôn!” (16:12). Một lần nữa, ông chỉ đơn giản là bức đức dây buộc của mình.Cô hỏi lần thứ ba. Lần này câu trả lời của ông gần với sự thật hơn một chút. Ông nói:

“Nàng cứ dệt bảy lọn tóc thắt của đầu ta vào trong canh-chỉ của nàng. ” (16:13). Vì vậy, lấy con-sẻ cột chặt lại, rồi la rằng: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông-hãm ngươi! Nhưng người thức dậy, nhổ con-sẻ của khung-cửi ra luôn với canh-chỉ.

Cô hỏi lần thứ tư, và ông nói với cô rằng bí quyết sức mạnh của ông là ở mái tóc chưa cắt của mình. Tại sao ông nói với cô? Điều ngốc ngếch nào khiến ông làm vậy? Chẳng lẽ ông không biết cô ấy sẽ làm gì? Sau khi ông đi ngủ, cô cắt tóc ông rồi kêu lên: “Sam-sôn, người Phi-li-tin đang tấn công anh!” (16:20). Ông nghĩ rằng ông có thể thức dậy, gỡ mình và khiến những kẻ tấn công sợ hãi bỏ chạy, nhưng họ có thể thấy rằng sức lực của ông đã cạn kiệt và họ đã bắt giữ ông. Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục.

SỰ CHẾT CỦA SAM-SÔN: MỘT NGƯỜI CẦU NGUYỆN (16:23-30)

Rõ ràng là ông đã ở trong tù một thời gian dài, vì trong 16:22 chúng ta đọc: “Tuy nhiên, tóc trên đầu ông bắt đầu mọc trở lại. ” Có lẽ Sam-sôn lập lại lời thề với Chúa. Có lẽ ông đã ăn năn, và tóc ông bắt đầu mọc lại. mất bao lâu để một cái đầu trọc mọc lại một bộ tóc tương đối dài? Sam-sôn đã phải xây cối một thời gian dài trong nhà tù.

Một ngày nọ, người Phi-li-tin tổ chức lễ kỷ niệm thần Đa-gôn của họ. Họ nói: “Thần của chúng ta đã trao Sam-sôn, kẻ thù của chúng ta vào tay chúng ta” (16:23). Ba ngàn người đã tập trung tại đền thờ Đa-gôn. Tất cả các lãnh chúa Phi-li-tin đều có mặt. Họ nói: “Hãy gọi Sam-sôn đến, để ông ấy làm trò vui cho chúng ta” (16:25). Họ đưa ông vào, và Sam-sôn nói với người dẫn ông đến trói ông ở nơi ông có thể rờ thấy những cây cột chính chống đỡ ngôi đền. Ông cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời nhớ đến ông: “ Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức-lực cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi.” (16:28). Câu 30 nói rằng ông nói thêm: “Hãy để tôi chết với quân Phi-li-tin!” và ông đã làm. Anh dùng hết sức cúi người về phía trước và kéo đổ hai cây cột đỡ. Ngôi đền sụp đổ và giết chết người Phi-li-tin. Sam-sôn đã giết nhiều kẻ thù của Đức Chúa Trời hơn lúc còn sống (16:30). Câu chuyện kết thúc ở 16:31 bằng cách kể lại việc gia đình ông đã mang xác ông đi chôn cất như thế nào. Sam-sôn đã là quan xét, người giải cứu ở Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm.

Cuộc đời của Sam-sôn là một câu chuyện buồn. Văn học Kinh thánh dành cho trẻ em, khi kể về việc ông giết một nghìn người Phi-li-tin bằng xương hàm của một con lừa, khiến ông giống như một anh hùng vĩ đại. Khi xem qua cả bốn chương kể về cuộc đời của ông, có lẽ chúng ta sẽ có cảm giác rằng ông đã lãng phí tiềm năng to lớn.

BÀI HỌC CHO CHÚNG TA

Chọn Người Bạn Đời Phù Hợp

Sam-sôn đã không chọn phụ nữ tốt. Yêu nhầm thứ và yêu nhầm người đã khiến ông gặp rắc rối. Ông chết trong cảnh nô lệ và xấu hổ. Cuộc đời của ông dạy cho chúng ta một số bài học lớn. Một trong những vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống là chọn bạn đời một cách khôn ngoan. Đừng chọn người thờ thần khác. Hầu như, chúng ta không thấy ai bị vấp té bởi những hòn đá nhỏ, nhưng chúng ta có thể dính líu đến những người không dâng mình cho Chúa và cho đường lối thanh khiết của Ngài. Tôi chỉ biết có một quyết định quan trọng hơn việc chọn bạn đời trong đời. Đó là việc một người có hầu việc Chúa hay không. Lựa chọn bạn đời là quyết định quan trọng thứ hai trong đời; nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm linh và hạnh phúc của một người. Các số liệu thống kê thật đáng kinh ngạc và đáng sợ. Khi kết hôn ngoài Chúa, nhiều người rời bỏ Chúa và Hội thánh của Ngài. Hãy học từ Sam-sôn về sự nguy hiểm của việc chọn nhầm người bạn đời.

Đừng Tán Tỉnh Với Cái Ác

Thật dễ dàng để chúng ta đổ lỗi cho người khác! Bất kỳ ai cũng có thể thấy từ cuộc đời của Sam-sôn rằng ông phải chịu trách nhiệm về rắc rối của chính mình. Ông tự cắt tóc cho mình cứ như thể ông vừa vào tiệm hớt tóc vậy. Ông đã ở sai chỗ, làm điều sai trái, yêu cầu rắc rối. Chúng ta thường tự chuốc lấy khó khăn bằng cách liên kết với nhầm người và làm những việc sai trái. Chúng ta tán tỉnh cái ác, và cuối cùng nó gài bẫy chúng ta. Sau đó, chúng ta có xu hướng nói rằng hoàn cảnh khó khăn đã khiến cuộc sống không công bằng với chúng ta. Chúa không bao giờ hứa rằng cuộc sống sẽ công bằng, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta tự tạo ra tình huống của mình.

Hãy Mạnh Mẽ Trong Chúa

Sức mạnh thực sự của Sam-sôn không nằm ở bắp tay; nó ở trong Chúa. Đây là một trong những bài học chính mà chúng ta có thể học được từ câu chuyện về Sam-sôn. Ông có sức mạnh to lớn. Bốn lần Thánh Linh của Chúa ngự trên ông. Chúng ta có thể thêm lần thứ năm, là khi ông kéo đỗ đền thờ trên ba ngàn người Phi-li-tin, đó là vì Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của ông. Mỗi lần Sam-sôn thể hiện sức mạnh khủng khiếp, đó là vì Chúa đã ban cho ông sức mạnh. Mặc dù ngày nay chúng ta không chiến đấu với người Phi-li-tin, nhưng chúng ta có những trận chiến chống lại những đạo quân tà ác thuộc linh ở những nơi trên trời, và chúng ta cần sức mạnh của Ngài để chiến thắng những trận chiến đó. Điều đáng khích lệ là Ngài sẽ ban điều đó cho chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng trong các trận chiến của mình ngày hôm nay nhờ sức mạnh của Chúa.

LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Toàn bộ Sách Các Quan Xét được thiết kế để cho thấy điều gì sẽ xảy ra với một quốc gia khi không có vua và mỗi người làm theo ý mình. Đây chỉ đơn giản là một ví dụ khác. Đừng làm những gì đúng trong mắt bạn. Đó là tất cả những gì Kinh thánh nói về. “Loài người tự điều khiển bước mình đi” (Giê-rê-mi 10:23). Chúng ta cần Chúa hướng dẫn các bước của chúng ta. Đi theo Ngài và Lời của Ngài. Hãy trông cậy vào sức mạnh của Ngài. Làm mệnh lệnh của Ngài. Hãy đặt ý muốn của Ngài lên hàng đầu và quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, và bạn sẽ không chết trong sự xấu hổ như người đàn ông mạnh mẽ nhất trong đã làm.

Chú Thích Lưu Ý (13—16)

13:2—Vị trí nhà của người giải cứu rất quan trọng.

13:3-5—Lời thề Na-xi-rê được giải thích trong Dân số ký 6.

13:6.—Thiên sứ của Chúa được gọi là thiên sứ trong các câu 3, 6, 9, 13, 15-18, 20 và 21. Thiên sứ được gọi là một người trong các câu 10 và 11. Ông được gọi là người của Đức Chúa Trời trong câu 6 và 8. Ngài được gọi là Đức Chúa Trời trong câu 22. Có lẽ Ngài là Đức Chúa Trời trong hình dạng con người. Thần của Chúa được gọi là nguồn hành động và sức mạnh trong 13:25; 14:19; và 15:14.

16:22—Tóc của Sam-sôn đã mọc trở lại và sức lực của ông đã hồi phục. Một số người cho rằng ông đã lập lại lời thề Na-xi-rê của mình. Tất cả những gì chúng ta biết chắc chắn là Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông.

Một người cầu nguyện: “Hãy nhớ đến tôi”

Sam-sôn đã cầu nguyện điều đó khi ông cầu xin sức mạnh: “Bấy giờ, Sam-sôn kêu-cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức-lực cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi. ” (Các Quan Xét 16:28).

An-ne đã cầu nguyện điều đó khi cô cầu xin một đứa con trai: “Nàng hứa-nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn-quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu-khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.” (1 Sa-mu-ên 1:11).

Tên trộm trên thập tự giá đã nói điều đó khi ông cầu xin sự cứu rỗi: “Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” (Lu-ca 23:42).

Vùng Đất Của Đan

Việc Đan thất bại trong việc chiếm và giữ vùng đất được giao là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của dân Y-sơ-ra-ên trong toàn bộ cuộc chinh phục Ca-na-an của họ. Đan có số lượng đông nhất trong tất cả các chi phái—62.700 chiến binh, chỉ đứng sau Giu-đa (Dân số ký 1:39). Cuộc rút lui của họ về phía bắc không chỉ là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của Y-sơ-ra-ên, mà còn tạo ra một điểm yếu về quân sự khi cho phép người Phi-li-tin kiểm soát bờ biển miền trung. Với sự mất mát này, thành phố cảng Gióp-ba có giá trị cũng phải gánh chịu, nơi sẽ cung cấp cho các chi phái nội địa cơ hội buôn bán và thương mại phong phú. Lẽ ra Đan phải mở rộng và mở rộng lãnh thổ của mình, nhưng thay vào đó, chi phái ngày càng trở nên chật chội hơn khi người Phi-li-tin tìm cách chế ngự họ và đẩy họ trở lại chân đồi của Giu-đa và Ép-ra-im (xem Giô-suê 19:47 và Quan xét 1 :34, trong đó “A-mô-rít” là tên gọi chung cho người Phi-li-tin địa phương).

Các Quan Xét và Ru-tơ

Arthur Lewis

Nguồn: http://biblecourses.com/English/en_lessons/EN_199312_05.pdf

©Copyright, 1993, 2001 by Truth for Today

ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN


[1] 1Arthur H. Lewis, Judges and Ruth (Chicago: Moody

Press, 1979), 77, 79.

[2] 2Ibid., 80.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top