SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1)

3:8-11

“Và khi con cái Ysơraên kêu cầu Đức Chúa, thì Đức Chúa đã dấy lên một đấng . ” (3:9).

Em Griffin nói rằng mỗi con người có ba động lực xã hội: nhu cầu đạt được thành tích, nhu cầu liên kết và nhu cầu quyền lực. Hãy xem xét chủ đề quyền lực. Chúng ta hãy xem quyền năng của Đức Chúa Trời có thể ở trong chúng ta như thế nào.

Sau khi giải thích cách Đức Chúa Trời dùng các quốc gia chung quanh để thử Y-sơ-ra-ên trong , tác giả sách giới thiệu sự áp bức lớn đầu tiên. Trong tám năm, dân của Đức Chúa Trời bị bắt làm nô lệ ở Mê-sô-bô-ta-mi dưới sự cai trị của Vua Cu-san-Ri-sa-tha-im, vua nước Mê-sô-bô-ta-mi.

Nguồn kiến thức duy nhất mà chúng ta có về Cu-san-Ri-sa-tha-im là những gì chúng ta đọc được trong 3. Ý nghĩa của tên ông được chia thành hai phần. Phần đầu tiên, Cu-san, nghĩa đen là “con trai của Cút.” Phần thứ hai, Ri-sha-tha-im, có nghĩa là “ác gấp đôi”. Vì người Hê-tít đã chiếm đóng Mê-sô-bô-ta-mi vào thời điểm này nên nhiều người tin rằng Cu-san-Ri-sa-tha-im là một kẻ chinh phục Hê-tít.

Y-sơ-ra-ên làm nô lệ cho những ý thích và ước muốn bất chợt của nhà cai trị ngoại đạo này cho đến khi “con cái Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va” (3:9). Tiếng kêu của họ cho Đức Giê-hô-va biết rằng con cái Ngài đã ăn năn về điều ác đã gây ra sự áp bức này. Đáp lại tiếng kêu cầu của họ, “Đức Giê-hô-va đã dấy lên một đấng cho dân Y-sơ-ra-ên để họ” (3:9).

“Đấng ” là ý nghĩa của từ “phán xét”. Một đội nhiều mũ. Ngoài ra giải quyết các tranh chấp cá nhân và bộ tộc giữa mọi người, ông cũng có công việc thiêng liêng là ủng hộ chính nghĩa của Đức Giê-hô-va. Khi cần thiết, ông sẽ làm tướng chỉ huy trên chiến trường.

đầu tiên là , con rể của Ca-lép (1:12, 13). Ông  đã giành được con gái của Ca-lép trong cuộc hôn nhân bằng cách chinh phục thành phố Đê-bia. Chúng ta không được kể nhiều về người đàn ông này hoặc cách ông ta giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi Mê-sô-bô-ta-mia. Chúng ta chỉ đọc rằng ông “ra trận” và “thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im” (3:10). Điều này đánh dấu sự kết thúc của tám năm nô lệ và bắt đầu thời kỳ bốn mươi năm mà “đất được yên nghỉ” (3:11).

Vì người Hê-tít là một quốc gia hung hãn, hiếu chiến, người ta tự hỏi làm thế nào mà vị quan tòa ít người biết đến này lại có thể đánh bại họ. Câu trả lời được tìm thấy trong câu 10: “Thần của Chúa ngự trên người”. Cụm từ này được sử dụng năm lần khác trong sách , và mỗi lần nó báo hiệu quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống của người được Ngài chọn. Nhiều lần một sự ban quyền phép lạ đã xảy ra khi Thánh Linh của Chúa giáng trên một người nào đó. Quyền năng trợ giúp này đã được ban cho Ghê-đê-ôn trước khi ông đánh bại dân Ma-đi-an (6:34) và cho Giép-thê trước khi ông lãnh đạo chiến thắng dân Am-môn (11:29). Thánh Linh của Chúa ngự trên Sam-sôn ít nhất ba dịp riêng biệt: khi ông đang chiến đấu với một toán lính Phi-li-tin (13:25), khi ông giết một con sư tử (14:6), và khi ông giết ba mươi người tại một lần và lấy chiến lợi phẩm của họ để trả ơn những người đã giải nghĩa câu đố của ông (14:19). Đức Chúa Trời đã ban cho những người này quyền năng để hoàn thành những nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho họ làm.

Chúng ta thấy quyền năng của Ngài trong cuộc đời của khi ông lãnh đạo cuộc chiến chống lại các lực lượng hùng mạnh của Mê-sô-bô-ta-mi. Thần của Chúa đã được ban cho ông, và trở nên bình đẳng với thử thách. Chúa đã chiến thắng trận chiến. Ngài chỉ cần một công cụ là con người để lãnh đạo dân sự của Ngài. Thật là một bài học! Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài những nhiệm vụ để hoàn thành, nhưng với mỗi nhiệm vụ, Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta và khả năng để thực hiện. Ngài chỉ cần chúng ta sẵn sàng để Ngài sử dụng.

SỨC MẠNH CHO NGƯỜI PHỤC SỰ

Đức Chúa Trời đã giao cho con cái của Ngài nhiệm vụ “môn đồ hóa muôn dân” (). Tầm quan trọng của nhiệm vụ này được hiểu ở một mức độ nhỏ khi tôi tham dự một trận bóng đá chuyên nghiệp. Nhìn xung quanh một sân vận động chật ních hơn sáu mươi nghìn người và hình dung Chúa giao cho tôi nhiệm vụ dạy mỗi người về Chúa Giê-su là điều gần như quá sức đối với tôi. Sẽ mất bao lâu để mang phúc âm đến cho tất cả những người đó? Đó sẽ là một thử thách không thể tin được. Nhưng Chúa đã giao cho chúng ta một công việc lớn hơn nhiều. Chúa đã không bảo chúng ta dạy hàng ngàn người trong một trận bóng đá. Chúa đã bảo chúng ta dạy cho hàng tỷ người trên thế giới. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Chúa Giê-xu kết thúc sứ mạng của Ngài cho chúng ta trong Ma-thi-ơ 28:20 với lời hứa: “Này, ta luôn ở cùng các ngươi.” Đó là câu trả lời! Chúng ta có thể làm được vì Chúa có thể làm được! Tất cả những gì Ngài yêu cầu từ chúng ta là chúng ta sẵn sàng để Ngài sử dụng. Nếu mọi đứa con của Chúa đều sẵn sàng để Ngài sử dụng, thì thế giới này sẽ được truyền giáo.

SỨC MẠNH ĐỂ GIÚP ĐỠ

Đức Chúa Trời đã yêu cầu con cái của Ngài quan tâm đến nhu cầu của người khác. Trong thế kỷ thứ nhất, các Hội Thánh trên khắp thế giới La Mã đã quyên góp tiền để gửi đến các thánh đồ nghèo ở Giê-ru-sa-lem. Khi khuyến khích các anh em ở Cô-rinh-tô đóng góp, Phao-lô nói: “Mỗi người hãy làm theo ý mình đã định, không miễn cưỡng hoặc ép buộc; vì Đức Chúa Trời yêu thương kẻ vui vẻ dâng hiến” (2 Cô-rinh-tô 9:7). Một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã báo trước rằng một nạn đói nghiêm trọng sẽ bao trùm toàn thế giới (Công vụ 11:28). Đáp lại lời tiên đoán này, các thánh đồ ở An-ti-ốt quyết định gửi hàng cứu trợ đến Giu-đê (Công vụ 11:29, 30). Điều này dẫn đến một nỗ lực trên toàn thế giới nhằm quyên góp tiền cho Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem. Thật là một tinh thần quảng đại không thể tin được! Làm sao dân sự của Đức Chúa Trời có thể không ích kỷ trong việc dâng hiến? Câu trả lời được tìm thấy trong 2 Cô-rinh-tô 9:8: “Đức Chúa Trời có thể ban cho anh em đủ mọi thứ ơn, hầu cho anh em luôn được đầy đủ trong mọi sự, và được dư dật để làm mọi việc lành.”

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là để ban cho để giúp đỡ người khác không phải là lời kêu gọi thề nguyện nghèo khó. Đức Chúa Trời đảm bảo với chúng ta rằng những nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng. Nếu chúng ta tự thể hiện mình là công cụ trong tay Ngài, thì Ngài sẽ sử dụng những nỗ lực của chúng ta để ban phước dồi dào cho cuộc sống của những người khác trong khi lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng mọi phước lành có thể có.

Đức Chúa Trời đã ban cho con cái của Ngài nhiệm vụ an ủi người khác. Vì hầu hết chúng ta không có bằng cấp về tư vấn, nên chúng ta cảm thấy không đủ tư cách để giúp người khác giải quyết vấn đề của họ. Nhiều anh em âm thầm đau khổ vì không ai tìm cách giúp đỡ. Một người nào đó có thể trả lời: “Tôi không phải là Chúa. Tôi không có khả năng giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề của họ. Tôi có đủ khả năng của riêng mình rồi.” Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời an ủi chúng ta trong lúc hoạn nạn “để chúng ta có thể dùng sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi mình mà an ủi những người lâm vào cảnh khốn cùng” (2 Cô-rinh-tô 1:4).

PHẦN KẾT LUẬN

Đức Chúa Trời đã khuyên bảo chúng ta trở nên giống Ngài hơn trong cuộc sống và tính cách. Làm sao con người có thể trở nên giống Chúa? Trong , chúng ta được cho biết rằng “tất cả chúng ta, để mặt trần, chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa như trong gương, đang được biến đổi theo hình ảnh giống như vậy, từ vinh quang này sang vinh quang khác.” Bằng cách nhìn lên Chúa Giê-su, chúng ta dần dần trở nên giống Ngài hơn cho đến khi cuối cùng chúng ta mang “hình ảnh giống nhau”. Bí mật của sự biến đổi này là gì? Câu trả lời nằm trong câu cuối cùng của . Phao-lô nói rằng sự biến đổi này diễn ra bởi Thánh Linh. Thánh Linh đã trao quyền cho khác cũng chính là Thánh Linh giúp chúng ta được thay đổi để mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh không làm phép lạ như Ngài đã làm trong thời . Ngày nay, Lời của Đức Chúa Trời là gươm của Thánh Linh, nhưng cũng chính Thánh Linh đó thay đổi chúng ta. Đó là lý do tại sao những đặc điểm khiến chúng ta giống Đức Chúa Trời hơn (tức là tình yêu thương, niềm vui, sự bình an) được gọi là “trái của Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22, 23).

Đức Chúa Trời không đặt chúng ta trên trái đất này để tự bảo vệ mình. Ngài ở với chúng ta miễn là chúng ta đi theo nơi Ngài dẫn dắt. Không có nhiệm vụ nào quá lớn lao mà Chúa và tôi không thể cùng nhau thực hiện!

©Copyright, 1990, 2005 by Truth for Today

ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top